Пролећна изложба УЛСШ 2023.

                             Пролећна изложба УЛСШ 2023.

Селекциони жири овогодишње Пролећне изложбе Удружења чинили су Слађана Маринковић, мастер графичар из Ваљева, Марина Цветановић, кустос – историчар уметности у Центру за културу „Вук Караџић” у Лозници, и др Драган Марковић Маркус, председник УЛСШ. На конкурс је приспело 64 рада од 53 аутора. Жири је за излагање одабрао 43 експонатa од исто толико аутора.  Изабрана дела показују сву разнородност уметничке праксе чланова Удружења  представљених  у медију слике, цртежа, графике, скулптуре, фотографије и дизајна.

Наше изложбене поставке засноване су на постулату презентације рецентне уметничке продукције неомеђене генерацијским и образовним категоријама, као ни личним уметничким хабитусом. Различите тематске и стилске исказе сагледавамо као повезујућу компоненту изложбе, као естетску доминанту мноштва личних уметничких концепата заснованих на појединачним искуствима и доживљајима света око себе. Преплитање различитих уметничких дискурса обогаћује сцену и чини је интригантном не само љубитељима уметности, већ и самим ауторима. Уметник има слободу да искаже своје мисли и осећања, да их отелотвори у изабраном материјалу, али и сопствену одговорност према тој слободи. Упркос различитим сензибилитетима, сви аутори имају једно заједничко – љубав према уметности и снажну потребу да се искажу.

Сагледавајући просторно-временски контекст трајања и опстајања наших манифестација, може се рећи да оне обогаћују не само локални културни простор, већ доприносе и високом позиционирању нашег града на уметничкој сцени Србије. Тиме оправдавамо подршку града за реализацију наших пројеката. Поред искусних аутора, међу којима су и они који имају изграђене респектабилне уметничке биографије, увек се радујемо и дајемо подршку млађим члановима који тек стичу прва излагачка искуства по окончању студија.

Др ум. Драган Марковић Маркус