Vizuelna umetnost i izlagačka praksa predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u radu Kulturnog centra. Oni se realizuju kroz programe galerije, rezidencijalni program i program Centar za savremenu umetnost.

Višedecenijska izlagačka praksa pozicionirala je Galeriju Kulturnog centra u pravu gradsku galeriju ali i u najvažnije mesto savremene umetničke produkcije i prezentacije. Galerija tokom cele godine ima izuzetno dinamičan program koji podrazumeva veliki broj izložbi i događaja vezanih za vizuelnu umetnost. Upravo ta dinamika omogućava kontinuirano postojanje likovne scene, što našu galeriju čini ključnim nosiocem likovnog života grada.

Od 2017. godine Kulturni centar je pokrenuo rezidencijalni program za vizuelne umetnike sa konceptom OOA (only one artist). Kao moderna institucija, koja je uključena u aktuelne umetničke i kulturne tokove,  rezidencijalni program ima za cilj da našu instituciju, kao i grad Šabac, uspešno pozicionira na međunarodnoj mapi sličnih ideja i projekata.

U Kulturnom centru, početkom 2014. godine, koncipirana je nova platforma pod nazivom Centar za savremenu umetnost (CzSU), u nameri da se na lokalnoj sceni tematizuju i kontekstualizuju pitanja iz oblasti savremene teorije i umetnosti. Ideja je da se svake godine obrađuju određene teme, ali i predstavljaju nove pojave iz oblasti umetnosti i kulture i to u najširem kontekstu; od teorije i filozofije umetnosti i medija, preko kompleksnih odnosa i preplitanja umetnosti, tehnologije i nauke, do različitih arhitektonskih, dizajnerskih i drugih kreativnih platformi i projekata kod nas i u svetu.

Galerija

Godišnji program galerije realizuje se u nekoliko segmenata od kojih su najzastupljenije tematske i samostalne izložbe. Tako već više od dve decenije organizujemo četiri tematske izložve – izložbu ikona u maju, izložbu crteža u junu...

Rezidencijalni program

Rezidencijalni program je posledica ideje da se jedan pomalo retogradni koncept, kao što je tradicionalna likovna kolonija, zameni jednim savremenim modelom, koji prati umetničke tokove i tendencije 21. veka.

CZSU

Pošto smatramo da Kulturni centar, po prirodi stvari, jeste mesto gde se generišu i aktuelizuju teme o novim pojavama u umetnosti i kulturi, uspostavili smo saradnju sa Muzejom nauke i tehnike u Beogradu i Estetičkim društvom Srbije.

Sonja Petrović Jagić

  • 0646483569
  • sonja.petrovic.jagic@gmail.com

Filip Kovačević

  • 0646483570
  • kovacevicfilip@yahoo.com
Sva prava zadržana.