Kulturni centar u Šapcu je institucija koja kroz sinergiju ljudi, ideja i događaja predstavlja temelj savremenog kulturnog života grada.

Zbog svoje kompleksne prirode samu ideju Kulturnog centra danas je teško definisati, pa se zato kulturni centri upisuju u našu svest kao mesta brojnih, otvorenih mogućnosti. U uslovima aktuelnih kretanja svet je zapravo “uronjen” u kulturu, a umetnost, društvo, ekonomija, politika…, samo su delići mozaika globalne kulturne mreže po kojoj se svi neprekidno krećemo. Poznato je da se kulturni centri “po defaultu” bave proizvodnjom događaja, za razliku od institucije muzeja čija je primarna uloga čuvanje baštine. Ali ne treba zaboraviti da ono što zovemo savremenom praksom u budućnosti postaje istorija i kulturno nasleđe, pa je u tom smislu podjednako važno (i odgovorno) sve što stvaramo u trenutku u kojem živimo. Zato želimo da verujemo da kulturni centri danas mogu biti najprogresivnija i najperspektivnija mesta za stvaranje novih vrednosti, dok tu ideju neprekidno artikulišemo i razvijamo.

U skladu sa takvim saznanjima naša institucija je poslednjih godina počela da se menja. Transformišu se postojeći i uvode novi programi, pokreću se projektne aktivnosti, menja se “dizajn” institucije kroz različite forme predstavljanja… Zahvaljujući saradnji sa referentnim pojedincima, organizacijama i institucijama, može se reći da je Kulturni centar jedno od najvažnijih mesta savremene umetničke i kulturne produkcije u gradu Šapcu. Verujemo da pametnom ekonomijom i odgovornom politikom organizacionih, tehnoloških i ljudskih resursa, osavremenjavanjem programa, kreativnim i inovativnim pristupima u svakodnevnoj praksi, strategijama predstavljanja i projektima, ne samo da možemo ojačati sopstveni status u lokalnoj sredini, već postati mesto koje generiše nove forme i sadržaje u jednom širem društvenom i kulturnom kontekstu.

U svojoj “kratkoj istoriji” Kulturni centar postoji nešto više od pola veka, tokom kojih je nekoliko puta menjao naziv kao odraz aktuelne društvene klime. Osnovan je 23. maja 1963. godine kao Dom omladine, od 1991. godine postaje Dom kulture “Vera Blagojević”, a od 2002. godine Kulturni centar. Zgrada se nalazi u najužem gradskom jezgru, u pešačkoj zoni Gospodar Jevremove ulice. Sagrađena je početkom 20. veka kao Dom trgovačke omladine i spomenik je kulture pod zaštitom države.

Na kraju, u ovom kratkom uvodu, ističemo da se misija Kulturnog centra ogleda u zadovoljavanju kulturnih potreba najšire publike, ali istovremeno i u kreiranju novih kriterijuma i vrednosti. Viziju smo pretočili u koncept-projekat Black Box, ideju stvaranja nove platforme za Centar 21. veka.

Sva prava zadržana.