O programu

Rezidencijalni program je posledica ideje da se jedan pomalo retogradni koncept, kao što je tradicionalna likovna kolonija, zameni jednim savremenim modelom, koji prati umetničke tokove i tendencije 21. veka.Zamišljen je kao program za vizuelne umetnike sa konceptom samo jedan umetnik. Umetnik boravi u Šapcu onoliko dugo koliko zahteva produkcija rada. Takođe, umetnik koji dolazi sa strane, posebno iz inostranstva, treba da ima dovoljno vremena da upozna grad u kome boravi, ljude koji u njemu žive, umetničku scenu, kulturu, istoriju, mentalitet, podneblje i slično, kako bi proizveo što bolji rad inspirisan iskustvom boravka u novoj sredini.Radovi koji će nastajati u okviru rezidencijalnog programa namenjeni su javnim prostorima grada, bez obzira na mediji kojima su izvedeni.

Punih 18 godina Kulturni centar organizovao je Mišarsku likovnu koloniju, koju je karakterisalo učešće većeg broja umetnika, pretežno slikara i vajara, kojima bi u periodu od sedam dana bili obezbeđeni svi potrebni uslovi za stvaranje umetničkih dela koja su nakon toga predstavljana javnosti na izložbi. Minimum jedno delo, nastalno na koloniji, ostajalo bi našem centru, a veliki broj njih sada krasi zidove reprezentativnih gradskih institucija i objekata.

Kako se u nama budio osećaj za duh vremena u kome sada egzistira i funkcioniše naš centar, baš kao i savremena kultura i umetnost, namesto tradicionalne kolonije, 2015. godine, opredelili smo se za skulptorsku radionicu na koju smo pozvali četvoricu vajara. Ovim smo mladim umetnicima pružili priliku da stvore značajnija dela, a kako se sama radionica odvijala na otvorenom naši sugrađani i sugrađanke su imali mogućnost da se upoznaju sa procesima umetničkog stvaralaštva.Sva četiri rada, koja čine rezultat naše radionice, izložena su na značajnim javnim prostorima grada, čime je i sam grad, u svojoj estetici, dobio jednu novu umetničku dimenziju.
Skulptorska radionica bila je preteča konceptu rezidencijalnog progama kome smo težili i koji imamo danas.
Naš rezidencijalni program, svoju pravu formu dobija 2017. godine, kada je prvi put i realizovan.

Najave:

Aktuelnosti:

Dodela nagrade Laza K. Lazarević Dušanu Popoviću za pripovetku „Skok“

Trideseti put po redu svečano smo dodelili književnu nagradu Laza K. Lazarević za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku u 2023. godini Dušanu Radakoviću za pripovetku Skok

Detaljnije
Sva prava zadržana.