Pošto smatramo da  Kulturni centar, po prirodi stvari, jeste mesto gde se generišu i aktuelizuju  teme o novim pojavama u umetnosti i kulturi, uspostavili smo saradnju sa Muzejom nauke i tehnike u Beogradu i Estetičkim društvom Srbije, osmislivši cikluse predavanja na različite teme: savremena srpska estetika, umetnost i kultura u doba medija, neuronauke - izazovi za savremenu estetiku, čovek kao umetničko delo, tehnopatija-umetnost i mediji, medijska stilizacija nadljudskog, hibridna umetnost, festival SUTRA...

Takođe, u okviru ovog programa predstavljamo i različite zanimljive, kreativne platforme kao što su Nova iskra, Metaklinika, Škart i slično, u cilju da mlade, kreativne ljude u lokalnoj sredini informišemo o takvim pojavama na sceni i motivišemo da i sami, ličnom inicijativom i formama udruživanja lakše mogu materijalizovati svoje ideje.

Najave:

Sva prava zadržana.