Koncert orkestra Consort / Szilárd Mezei, Kvintet

Szilárd Mezei, Kvintet

Komponovana, improvizovana, džez i rana muzika

Szilárd MEZEI – viola, kompozitor, aranžer, vokal

Margit SZVETNYIK – violina, vokal

Vedran FERIZOVIĆ – akustična gitara

Zoltán CSÁNYI – kontrabas, akustična gitara, vokal

Kornél JENEI – udaraljke

Grupa je osnovana 2020. godine, pri radionicama improvizovane muzike u Segedinu. Glavni profil ansambla je slobodna improvizacija, savremena improvizaciona muzika sa primesama improvizacije rane muzike i kompozicijama Szilárda Mezeija koje, takođe, imaju značajnu ulogu u repertoaru ansambla. Članovi sastava dolaze iz različitih muzičkih oblasti: Margit Szvetnyik iz oblasti rane muzike, Zoltán Csányi i Szilárd Mezei iz oblasti savremene komponovane i savremene improvizacione muzike, narodne muzike i džeza, dok Kornél Jenei iz oblasti zvučne meditacije. Zajednička tačka susreta je improvizacija kao jedan od najelementarnijih i najdubljih oblika izražavanja u muzici.