Karolina je u Šapcu (Tadija Janičić)

   

Tadija Janičić je rođen u Nikšiću 1980. godine. Akademiju umetnosti je završio u Novom Sadu 2004. godine u klasi prof. Milana Blanuše. Izlagao je na 20 samostalnih i više desetina grupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim kolekcijama, među kojima je i umetnička zbirka MSUV. Smatra se jednim od značajnijih i interesantnijih predstavnika „nove srpske figuracije“. Dobitnik više nagrada. Živi u Novom Sadu.

Izbor njegovih radova prilagođen je uslovima i koncepciji izožbe u galeriji Kulturnog centra, a naziv „Karolina je u Šapcu“ metaforično i ironično obznanjuje prisustvo njegove prepoznatnjive umetnosti u našoj lokalnoj sredini.

Izložba je trajala od 30. maja do 8. juna, a kustos je bio Filip Kovačević.