Izložba „New Adam and Eve or art as a Last Resort“, VLADISLAV ŠĆEPANOVIĆ

Vladislav Šćepanović, rođen u Nikšiću 1971. Fakultet likovnih umjetnosti završio na Cetinju 1994.

Postdiplomske studije završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1996.

Doktorirao u oblasti teorije umetnosti i medija, na Interdisciplinarnim doktorskim studijama

Univerziteta umetnosti u Beogradu 2009., mentor prof. dr DivnaVuksanović.

Radi kao redovni profesor na predmetima Crtanje i Slikanje na Fakultetu primenjenih umetnosti  u Beogradu. Vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 2013/2014.

Predsednik odbora 55. Oktobarskog salona, KCB, Beograd, 2014. Predsednik UO Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, 2020. Izlagao na 35 samostalnih i više kolektivnih izlozbi u Podgorici, Budvi, Beogradu, Osijeku, Novom Sadu, Grožnjanu, Parizu, Tokiju, Njujorku, Hobokenu, Hjustonu, Seulu, Pohangu, Veneciji i dr. Predstavnik Srbije na Venecijanskom bijenalu 2017, u okviru projekta Enklavia Dragičević-Zdravković-Šćepanovič, kustos: Nikola Šuica.

Komesar Srbije na Venecijanskom bijenalu 2019. Objavio više naučnih radova u stručnim časopisima i jednu monografiju pod nazivom „Medijski spektakl i destrukcija“, Službeni glasnik, Univerzitet umetnosti Beograd, 2010.Dobitnik nagrade za slikarstvo “Beli anđeo”, Mileševa, 2001.

Trenutno direktor Muzeja suvremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, 2023.