Samostalna izložba slika Miroslava Munižabe

U ponedeljak, 7. februara u galeriji Kulturnog centra otvorena je samostalna izložba slika, autora Miroslava Munižabe iz Sremske Mitrovice.

…Formalno, ova koncepcija se blago oslanja na postenformelni model ali umesto neslikarskih materijala Munižabina slika, u svom globalnom aranžmanu, počiva na dobro odabranoj pikturalnoj materiji koja se često skuplja u dramatična čvorišta iz kojih se pomaljaju apstraktno asocijativni oblici kao novoviđeni „predmeti“ nekog imaginarnog sveta.

Munižaba se opredelio za tip slike koja ne uvažava razlike između apstrakcije i figuracije ali koja itekako zahteva jezičku originalnost i materijalno bogatstvo likovnog tkiva.Iznad toga otvara se proces usaglašavanja forme i boje, svetlosti i tame, prostornih ritmova i fantastičnih detalja jednog sveta koji nudi podsvest.Munižaba uvažava pojam „majstorstvo “ ne samo kada je reč o slikarskoj tehnologiji nego i oslobođenoj imaginaciji koja nevidljivo čini vidljivim.Po njegovom shvatanju oblik ne sme da trpi zbog nedovoljne preciznosti ne samo percepcije oka već i stvaralačke moći slikarske ruke.Tek celovita slika daje apsolutno i smisaono opravdanje stvaral čkom činu i biću same slike.

                                                                                                                                                                                 Sreto Bošnjak