Промоција књиге „Пут документа“ и предавање др Бориса Стојковског „Срби у Угарској пре Велике сеобе“

Промоција књиге „Пут документа“ и предавање др Бориса Стојковског „Срби у Угарској пре Велике сеобе“

Књига „Пут документа“ је својеврстан архивски приручник у коме се поред осталог, говори и о најстаријим документима које чува Архив Војводине. Oва књига обелодањује оно што се дуго и стрпљиво смештало и прикупљало у архивском простору. Реч је о делу насталом стрпљивим радом стручњака из најразличитијих области, архивска документа су представљена на савремен и интересантан начин, оживљава архивску грађу. Уводе нас у свет који је досад био приступачан ретким истраживачима прошлости. Указује је на друштвени значај архива за чување колективног памћења.

Највреднији документ који чува Архив Војводине је „Бревијар“ који датира између 12. и 13. века, на пергаментном листу, рукопис фрагмената богослужбеног текста исписан двостубачно са обе стране каролиншком минускулом на латинском језику.

Kњигу су приредили Весна Башић и Зоран Стевановић.

Само предавање „Срби у Угарској пре Велике сеобе“, управо на основу примарних историјских извора (докумената) реконструише податке о српском народу у Јужној Угарској (махом територија данашње Војводине) пре Велике сеобе 1690. године. Посебна пажња посвећена је најугледнијим српским великашима, као најистакнутијим представницима Срба у Угарској у позном средњем веку, као и српској култури и духовности на простору југа Угарске.

Професор Стојковски је говорио о настанку мађарске епске песме „Опсада Шапца“, најстарије песме у којој се спомиње име нашег града.

Историјски гледано, угарски напад на Шабац, започео је 12. јануара 1476. године, бродовима и копненом војском. Осим угарског краља Матије Корвина, у нападу су учествовали истакнути војни заповедници српски деспот Вук Гргуревић, у народним песмама знан као Змај Огњени Вук и Павле Кањижи.