Izložba skulptura autora Nenada Vacića, pod nazivom „Dekonstrukcija konstrukcije“

Skulpture Nenada Vacića

Iz ciklusa Dekonstrukcija konstrukcije

Nenad Vacić ispituje odnos i međusobno prožimanje pune plastike, dominantne svedene geometrizovane forme od metala i perforacije, kao i odnos boje i volumena u skulpturi. Forme su izvedene u monohromatskom, tamnom registru boje i svojim perforiranim središtem upućuju pogled na bljeskove osnovih boja punog intenziteta. Način na koji se gradi ritam unutar forme, poigravanjem likovnim elementima, zgušnjavanjem pune forme nastale od plohe i linije, i komprimovanjem praznine, sa skretanjem pažnje na centralno mesto – bojeno srce skulpture, dovodi do snažnog vibriranja materijalnog u ekspresivnoj ravni doživljaja.

Njegov opus karakteriše apstraktno promišljanje formi što možemo sagledati kroz nekoliko celina – monumentalne skulpture postavljene u javnim prostorima, skulpture galerijskog formata srednjih dimenzija i minijature, izvedene u metalu, drvetu, kamenu i kombinacijom materijala.

U skulpturama, instalacijama i zidnim kompozicijama Nenad Vacić traga za suštinom odnosa prirode i stvarnosti koji se, u skulpturama iz serije novijih radova, uobličuju u poetici dekonstrucije. Dekonstrukcija je modalitet kojim se analitičkim postupkom istražuju strukture skulptorske kompozicije koje formiraju diskurzivni sklop, kao neka vrsta,,filozofske diskurzivnosti unutar koje mislimo“. lako kategorija imena Nenadu Vaciću nije od presudnog značaja, budući da se nazivi skulptura ponavljaju, u suštini svaki rad je novi, originalni skulptorski domet koji prezentuje drugačije aspekte značenja forme. To je očigledno u seriji skulptura pod nazivom Dekonstrukcija konstrukcije. Osnovni motiv istraživanja je (de)komponovanje strogih geometrijskih odnosa unutar oblika svedene forme – kutije od metala, a krajnji rezultat je snažan likovno-poetski doživljaj koji se izaziva u posmatraču.

Monumentalne skulpture od kamena, metala i drveta postavljene u parkovima i arhitektonskim ambijentima u Srbiji i Kini, skulptorski su čvrsto organizovane u koherentne celine, gde se usredsređenim komponovanjem punog volumena u materijalu ostvaruju ritmovi koji prelaze u poetsku, estetsku i emotivnu dimenziju doživljaja naznačenu i nazivima radova -Kapija vremena, Izvor, Sprava, Probadanje, Stub… U ovoj seriji radova Nenad Vacić ispoljava lucidno promišljanje o skulpturi i njenoj predmetnoj strukturi, kao i samom prostoru skulpture, unutar i oko nje.

dr. um. Julijana Protić