Izložba Milice Vučković, „Sve je ukradeno, i moje“

Povodom izložbe OFSAJD Milice Vučković u Bioskopu Balkan

13-23. oktobra 2023.

(izvod iz teksta)

Centralni fokus izložbe „Ofsajd“ je razmatranje pitanja o samoj prirodi umetnosti – njenoj sadržini, učinku i publici. Ona pred gledaoca suprotstavlja dva narativa – jednom o Umetnosti sa velikim U, koja je samodovoljna, okrenuta sebi samoj i pripada galerijskim prostorima, i drugom o umetnosti koja veruje da može da uđe u svakodnevni život pojedinca, bude socijalno angažovana, i kojoj ulazak u muzejske i galerijske

prostore može biti pre kraj nego početak delovanja.

Takvo konfrontiranje nameće dijalog o mogućnosti umetnosti – ili, uopšte, njenoj potrebi da prevaziđe granice artificijelnog i adresira realan svet oko sebe, uključujući i društvenu marginu, ali i ono sto je tradicionalno smatrano „ne-umentičkim“. Posmatrač se susreće sa tri celine koje na svoj način komuniciraju pitanje involviranosti umetnosti u polje socijalne angažovanosti. Prvo, platna Milice Vučković se poigravaju sa referencama

na istaknuta umetnička dela birajući umetnost za temu umetnosti, ali i tradicionalni medij poput slikarstva za svoj izraz, kao komentar na princpe

samodovoljnosti umetnosti zatvorene u sebe samu. Dok se sa jedne strane čini da slike daju ironičan osvrt na ovakve umetničke prakse, sa druge strane one i brane pravo na takvu vrstu stvaralaštva.

Može li se onda prezentacija zameniti umentičkom reprezentacijom? Kakva

je uopšte uloga umetnika kao kreatora ili posrednika u komunikaciji društveno angažovanog sadržaja? A ako je umetnik tu samo da bi stvorio prostor da se glas sa margine čuje – ima li prostora za njega u takvoj umetnosti, ako i sam ne pripada onima o kojima govori? I, na posletku – ko je onaj kome se takva umetnost obraća, i može li (ili želi li) biti nosilac društvene promene?

Izložba Ofsajd ostavlja posmatrače da kroz sukobljavanje triju datih

predstava sami odgovore na ova pitanja – a možda i više od toga, da promišljaju svoju odgovornost kao posmatrača.

Dipl. Ist.um. Mia Kisić