IZLOŽBA „IZ PORODIČNOG ALBUMA“, MARIJA DRAGOJLOVIĆ

 

BUDUĆNOST PROŠLOSTI – PROŠLOST BUDUĆNOSTI

Vreme sadašnje i vreme prošlo
Su oba možda prisutna u vremenu budućem.
A vreme buduće sadržano u vremenu prošlom.
Ako je čitavo vreme večno prisutno
Čitavo je vreme je neiskustvo „
T. S. Eliot – Četiri kvarteta

Poznate i mudre ličnosti pisale su o delu Marije Dragojlović, iznoseći svoja mišljenja i viđenja njenog slikarstva. Ceneći njihov stav i argumente, a prateći njen skoro pet decenija dug likovni put, prošle godine smo napravile dogovor oko njene samostalne izložbe u galeriji Kulturnog centra. Šapčanka, slikarka, profesorka, lauerat najvećih likovnih nagrada, umetnica sa neverovatno bogatom biografijom, prvi put se samostalno predstavlja u svom rodnom gradu.
Delujući od sedamdesetih godina prošlog veka Marija Dragojlović je svojim slikarstvom na specifičan način obeležila razvoj i domet kako jugoslovеnske , tako i srpske umetnosti . Raspeto između zemlje i neba, mita i stvarnosti, zagledano u budućnost, a oslonjeno na prošlost, slikarstvo Marijino stalno je u dosluhu sa njenom ličnošću, sa različitim ciklusima po kojima je prepoznatljiva, ona je lagano godinama razvijala svoju zamisao, gradila svoju sliku, svoj rukopis. I tako nastaju dela koja odlikuje slikarska osobenost.
Zapleteno u priču, mit i istoriju, zagledano u prošlost, a okrenuto katkad sadašnjosti, katkad budućnosti njeno slikarstvo nastaje i raste , iskazuje velike mogućnosti autora u građenju slike , izboru likova, predmeta, događanja. Otvorena slika nema samo lepotu forme, već poseduje duhovno ožitvorenje likova kao i simbolično značenje naslikanih predmeta.
Umetnica koja je uvek išla ispred svog vremena. Marija je „vlasnica“ najvećih slikarskih nagrada. Nјena dela ponosno stoje u najvećim muzejima i privatnim zbirkama. Eto, Šabac ih tek sada vidi na jednom mestu prvi put. Izbor je pao na sjajnu izložbu „Iz porodičnog albuma Marije Dragojlović“, iliti „Nostalgija“, koja je 2005. godine bila deo izlagačkog programa galerije Kulturnog centra u Beogradu i za koju je Marija Dragojlović dobila nagradu „Ivan Tabaković“.Kroz ovu izložbu možemo videti da je njena umetnost u svojoj sveobuhvatnosti na metaforičkoj razini koju možemo doživeti kao putovanje, avanturu kroz vreme , istraživanje i otkrivanje novih vidika duha. I svako pojednično umetničko delo je putovanje, kako za samog autora koji u trenutku početka stvaranja ne zna kako će delo izgledati na kraju i gde će ga odvesti traganje, tako i za kasnije konzumetne, publiku , koja na temelju utvrđenih likovnih istraživanja preduzima vlastito putovanje koje uopšte ne mora imati dodirnih tačaka s iskustivma autora.
Marija Dragojlović je umetnica koja i dalje uporno i vredno radi i istražuje, i čini mi se da je njeno umetničko iskustvo potvrdilo njene rane ideje o jednistvu stvaraoca i dela. Možemo pretpostaviti da ona svojim slikama pokazuje da se zrelost umetnika dokazuje pomirenjem sa samim sobom, ona sada zna i  oseća da smisao stvaranja nije u razlozima izvan dela, bez obzira na to koliko oni bili aktuelni i prisutni u duhu vremena. Delo samo sa sobom nudi opravdanje svoje egzistnecije, svojim autentičnim idejama i prepoznatljivim likom, zrelošću stvaralačkog jezika.
Izložba “ Iz porodičnog albuma Marije Dragojlović“ je samo segment njenog bogatog likovnog opusa, a odabrali smo je zbog duboke povezanosti sa porodicom i svojim rodnim gradom. Godinama gradeći svoj sistem izražavanja , težeći ka duhovnosti i suštini, uspela je da u slikama nerealno pretvori u realno, nemoguće u moguće i zbog toga njeno delo stiže do samog vrha slikarstva. Marijin ukus, mera i stil jesu atributi njenog stvaranja. Ona i dalje gradi, ide svojom stazom na kojoj, ako se bolje zagledate u njeno delo, čeka neki arlekin koji će pokazati put.

Šabac, 3. oktobar 2022. godine
Sonja Petrović Jagić