Гошћа Лазине куће за писце, Калина Малеска

Са великим задовољством представљамо вам овогодишњу гошћу ЛКЗП.

Калина Малеска (1975) је македонска књижевница, преводитељка, књижевна теоретичарка и професорка на Филолошком факултету „Блаже Kонески“ у Скопљу где предаје Утопије и дистопије, Постколонијалну књижевност и друге предмете везане за англоамеричку књижевност, а њени чланци везани за књижевна истраживања објављени су у домаћим и међународним научним часописима..

Поред више научних радова и књижевних есеја, објавила је четири збирке кратких прича, два романа, једну драму, а пише и књиге за децу. Њена најновија књига је збирка прича Скопље у високој зони, објављена прошле године у издању издавачке куће Или-Или из Скопља.

Њене приче преведене су и објављене на бројним порталима у региону и шире, у магазинима, књижевним часописима и разним публикацијама. Њене приповетке су превођене на више језика (енглески, немачки, српски, хрватски, бугарски, италијански итд.) и објављиване у часописима у земљи и иностранству, а учествовала је на неколико македонских и међународних књижевних фестивала. Њена кратка прича „Другачија врста оружја“ представљена је у антологији Best European Fiction 2018.

Међутим, ниједна њена књига још није у целини преведена на БХСЦ језик.