Самостална изложба Камени спавачи – Ђерђи Ачаји

 

У тим скамењеним бићима препознаје се интровертност, односно концентрација уметничког сензибилитета затворена у форми бића који обитава у индиферентном односу према спољашњим пројекцијама стварности. Са призвуком носталгије према времену које претходи, односно према људима као носиоцима претходних искустава, знања, вештина, врлина….

Ђерђина уметност тежи континуитету, повезивању смисла постојања у садашњости у односу на прошлост. Ликовно деформисање фигуралне форме као да хоће да затворе унутрашњу чистину, бранећи осећање крхкости, реагујући на отуђеност и тежећи снази индивидуе.

Биљана Јотић

Изложба  је отворена од 7. до 17. децембра 2018.