XXVI IZLOŽBA AKVARELA

XXVI izložba akvarela u galeriji Kulturnog centra u Šapcu prikazuje radove 44 umetnika koji su odabrani od strane žirija u sastavu Dragana Pajković Dodig,akademska slikarka, Sonja Petrović Jagić i Jelena Pjevac Nenadović,istoričarke umetnosti . Raznoliksot  radova u pogledu pristupa i odabira tema, koje u većini slučajeva  izlaze iz klasičnog temetskog okvira,daje karakter ovogodišnjoj izložbi i ukazuje na zastupljenost same tehnike u savremenoj umetnosti. Činjenica da je u konkurenciji bilo 104 rada od 89 umetnika(primljen je 51 rad od 44 autora) govori da je akvarel tehnika koja je bliska umetnicima različitih senzibiliteta. U odnosu na figuraciju koja je prisutna na nekolicini dela, bila je realistična ili prikazana u simboličkom maniru,odabranim radovima dominira apstrakcija. Izložene radove odlikuje karakterističan kolorit-od jasnog i jarkog, do monohromnog i tonski ujednačenog.

Izuzetnošću i suptilnošću izdvojio se diptih „Osvit“ slikarke Irene Kuzmanović koji je i nagrađen.Sigurnim vladanjem tehnikom akvarela umetnica prikazuje obrise figura.Delovi tela i odeće, zajedno sa podlogom kao aktivnim elementom kompozicije,pružaju posmatraču mogućnost poistovećivanja i prepoznavanja. Intimistička atmosfera,kadrične forme i neposredan odraz trenutka upućuju na umetnički jezik zasnovan na odlikama fotografije. Diptih se sastoji iz radova pod nazivom „Kao nekad davno“ i „Tu smo opet“ koji samim nazivima pozivaju na promišljanje kako prošlosti, tako i sadašnjeg trenutka. Nepretenciozno, svedenim koloritom, ali snažno, jasnim i sigurnim potezima, umetnica slojevito komunicira sa posmatračem.