Tematski park (Ana Adamović)

Ana Adamović se bavi temama identiteta i sećanja, kako ličnog tako i kolektivnog, kroz dugoročne fotografske i video projekte. Od 1999. godine njeni radovi izlažu se na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, između ostalog i u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeju savremene umetnosti u Skoplju, Muzeju moderne i savremene umetnosti u Rijeci, Muzeju fotografije u Solunu, Muzeju fotografije u Braunšvajgu i mnogim drugim. Opštu književnost diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju je studirala na Institutu umetnosti u Bostonu, a doktorske studije na Akademiji umetnosti u Beču. Osnivač je organizacije Kiosk – platforma za savremenu umetnost iz Beograda. Živi i radi u Beogradu.

“Tematski park” je rad u nastajanju koji se dopunjuje svakim novim putovanjem. To je rad turiste koji ide od jedne do druge blistave fasade, prolazeći kroz gotovo nepromenljive botaničke bašte i akvarijume sa egzotičnim vodenim stvorenjima, koji fotografiše svoje bezimene susede na plažama, u redovima i ispred turističkih atrakcija. Rad turiste koji opsesivno beleži svoja putovanja analognim aparatom na kome mesta kroz koja prolazi sve više liče na neprekinuti niz tematskih parkova.

Izložba je bila otvorena od 25. oktobra do 5. novembra 2018. godine. Kustos izložbe – Filip Kovačević.