SYLVIA KOVJENIĆ- CITY. I FIND THE BEAUTY IN SILVER

 

 

“ Ali, geometrija – na tradicionalni način mišljenja – skoro uvek jeste simbolički poredak razuma i dekorativni poredak ambijenta  ” [1]

U dugogodišnjem kontinuiranom likovnom stvaralaštvu slikarke Sylvie Kovjenić primećuje se osim duboke posvećenosti i ličnog umetničkog rasta  konstantna opredeljenost umetnice da kroz  apstraktno izražavanje iskaže stav, svoju percepciju stvarnosti ali i bogatstvo unutrašnjeg života. U tom sada već pozamašnom opusu, u formalnom smislu, umetnica je najbliža  geometrijskoj apstrakciji, bez obzira kojim tehnikama se služi u procesu stvaranja / omiljene akrilne boje i paste, uljane boje, kombinovani materijali  ili aplikacije trodimenzionalnih objekata. /

Prateći stvaralaštvo ove umetnice jasno je da ona veliki deo inspiracije crpi iz gradskog okruženja,  koristeći simboličke asocijacije objekata arhitekture, urbanizma, industrijskih postrojenja i slično. Nazivi izložbi po ciklusima često asociraju na kompleksne sadržaje  ili neke karakteristike urbanih celina koje podrazumevaju konglomerat živih zbivanja u metropolama, centrima savremene civilizacije sa postojećim, zatečenim ili novim tehnologijama i pored složenog , brzog i naizgled haotičnog života modernih gradova, Sylvia Kovjenić, svojom interpretacijom stvarnosti predočava posve osobenu  “drugačiju “ realnost koja je produkt nataloženog iskustva, bogatstva  duhovnog bića i jedinstvenog senzibiliteta same autorke.

Na radovima S.Kovjenić dominira jasan i pregledan poredak stvari-elemenata u okviru celine kompozicije, što se uočava u odnosima i pratećim ritmovima datih formi koje tretira  uglavnom neutralnim nijansama pastelnih “light boja” . Namerno isticanje svetlosti – senki kao svojevrsno zračenje pulsirajućeg velegrada, umetnica postiže nanošenjem srebrne boje – paste, diskretno tonirane u flah ili reljefnijem nanosu, potencirajući duhovnu supremaciju centralne beline svakog rada. Ta plošna belina, okosnica dešavanja svih radova na papiru S.Kovjenić, koju uokviruju, dele ili  linearno prate ostali elementi slike, predstavlja suštu intimu umetnice. Kako se lični duhovni i emotivni prostor menja periodično  i sami radovi precizno beleže ove promene, poput nekog seizmografa.

Tako se u seriji radova na papiru, dimenzija 85x57cm, radjenih kombinovanom tehnikom iz 2018.godine uočava transparentna-fluidna otvorenost centralnog prostora kojeg po obodima linearno ritmički ili stremljenjem u visinu prate ostali geometrijski elementi dopuštajući nam utisak jednostavne  nesputane otvorenosti i slobode.

Već u narednim radovima iz 2019.godine, situacija se menja, u korist  intenzivnijih, snažnijih emocija  koje će iznedriti složenije, kompleksnije forme u samom središtu slike sa dominantnim linearnim prepletima jakih kolorističkih naboja. Ova promena će se odraziti i u seriji radova manjeg formata, radjenih uljem na papiru nastalih takođe u ovoj godini. Pomenuti radovi manjih dimenzija sklapaju dužu instalaciju na kojoj se linearno horizontalnim položajima crvenih, plavih i zagasito crvenih elemenata ritmički  sugeriše kretanje. Na tom  neizvesnom putu po belini prostora, u odredjenim intervalima javljaju se vertikalni detalji, simbolički segmenti prirode, potencirajući  ritam. Ceo sled kretanja koji se uspinje i pada, sve vreme podržava i prati neizostavna potporna srebrna traka,  derivat  većih površina iz prethodnog ciklusa.Ta srebrna konstanta je trag i simbol duhovnog i estetskog sa zadatkom da „ hladi i umiruje “ ustalasane emocije provocirane činjenicama svakodnevne rutine.Ona je intimni pokušaj normalizacije  i lični čin preoblikovanja haotičnog  i  agresivnog sveta u kome živimo.

Baš kao i u realnom životu punom uspona i padova, teče konsekventna likovna misao Sylvie Kovjenić, bez velikih i dramatičnih promena. Njeni radovi istančanog senzibiliteta osvajaju prefinjenošću i lepotom.Tokovi i promene u okviru kompletnog stvaralaštva  su uočljivi, racionalizovani i uredjeni. Sofisticirana kontrola emocija i primat dat duhovnoj dimenziji, prednost je apstraktnog  likovnog izražavanja a  koji neguje , razvija i unapredjuje beogradska umetnica Sylvia Kovjenić. U to se možemo uveriti i na ovoj izložbi.

 

Ivona Rajačić Barandovski, istoričar umetnosti

Beograd, aprila 2019.

[1] iz teksta kataloga, Miško Šuvaković – Čemu geometrija ?ili o “Geo_ metri_ja”, MSUV, 2017.g.