SAMOSTALNA ZLOŽBA SLIKA „UTOČIŠTA“, DRAGAN BARTULA

Ako su slike jedini istinski izvor svakog umetnika, onda je sigurno umetnost Dragana Bartule, kod nas i smela bih reći, i u Evropi afirmisanog umetnika, glavni dokaz njegove prirode i ličnosti, snažne, radoznale, maštovite i uporne. Družimo se već dugi niz godina, sarađujemo već više od dve decenije. Pratim ono što radi, slušam kad priča o sebi, inspiraciji, slikanju, crtanju. O izložbama, kojih je bilo prilično. I samostalnih, a o grupnim mislim da i on  sam ne zna pravi broj. Nagrade, ima ih, nekolicina. Posebno mislim da je ponosan na Vukovu nagradu i zlatnu značku KPZ. I sve ostale, pretpostavljam. Nekako njegov slikarski put je išao uzlaznom putanjom, uz jedan ozbiljan rad i umetničko promišljanje. Najpoznatiji ciklusi – Konaci i konačista, Čuvari koplja Svetog Đorđa, Monasi, Hilandar, Ploviti se mora i  sada kao jedan logičan nastavak je ovaj koji je nazvao Utočista.

Dragan je pravi slikar srca i razuma, koji na svom umetničkom putu ide od večitog traganja za suštinom svega oko nas do prirode svoje slike. Ta svojevrsna obrada sveta teži ka suštinskoj ideji sposobnoj da u mnoštvu podsticaja dosegne do neispitanih oblasti duha.

Njegova umetnost, prevazilazeći vizuelni doživljaj, pokazuje istančan osećaj za meru u duhu metafizike, a vrednost je u spoznaji slobodne interpretacije izmaštane predstave.

Utočišta za dušu, za telo, za sebe, porodicu, za civilizaciju. Za sve nas. Brod kao simbol Nojeve barke, ljudskog spasenja. Jedno ozbiljno slikarstvo. To je tajanstvena impresija ispunjena najtananijom poezijom.

Izuzetan crtač, figurativac, sanjar. Njegove slike odlikuje ekspresivnost pikturalnog sklopa sa naglašenom subjektivnom interpretacijom. Svojevrsna fantazija izbija iz njegovog dela, ona je u stvari rezultat svetlosti i senke iz same slike što mesečevim sjajem preliva celu sliku. Njegov nov ciklus pokazujue ga kao posmatrača punog umetničkog ekpresivnog naboja ali i maštovite opservacije, one deluju malo simbolično, a u isto vreme realno i irealno. Njegov umetički senzibilitet potpuno prirodno izdiže čistu boju, razlivenu do najtananijih valera, fragmentarno i sažeto daje jedan trenutak realnog sveta oko nas, a u isto vreme prevarajući ga u apstraktno.

Brod kao simbol plovidbe, promene, bonace i bure, brod sa kojim prolazi sve Scile i Harbde svog života, neosporno je da o ovom njegovom ciklusu govore najbolje same slike. Govore svojom kolorističkom, svojom duhovnom, svojom kompozicionom i svojom sadržajnom, i moguće je tajnom zagonetkom. Budite hrabri i nastojte da tu zagonetku otkrijete. Kada to učitinite, bićete bogati, bogatiji nego kada doživite neko prolazno uzbuđenje. Tu hrabrost pronađite u svojim vrtovima duhovne radoznalosti. Svako ih ima…. Otvorite ih .

Šabac, 20. februar 2023. godine                                                                                           Sonja Petrović Jagić