Preobražaj

Izložba „Preobražaj“, tri mlade umetnice, Marije i Minje Poljak iz Beograda i Marije Vukosavljević iz Valjeva
…tri umetnice koje se bave primenjenom umetnošću, prvi put su samostalno predstavile svoje stvaralaštvo u Šapcu. Posetioci su bili u prilici da pogledaju izložbu kroz dva pristupa ikoni i jedna umetnica koja se bavi crtežom na kojima preovlađuje ljudska figura.
Marija Poljak, rođena je 1998.g u Beogradu, diplomirani primenjeni umetnik, (odsek keramika).
Minja Poljak, rođena je 1991. g. u Beogradu, primenjeni umetnik (odsek scenografije)
Marija Vukosavljević, rođena je 1979.g. u Valjevu, (odsek dizajn tekstila)…