Predstavljanje pesničkih zbirki autora, Snježane Đoković i Vladimira Pešića

U petak, 14. juna predstavljanjem pesničkih zbirki autora, Snježane Đoković i Vladimira Pešića, završili smo manifestaciju Mesec inkluzivne kulture u Šapcu.

U nadi da će se sve razlike i različitosti među ljudima shvatiti i tretirati kao bogatstvo a ne kao nedostatak i da će svi, bez razlike, biti tretirani kao članovi zajednice sa jednakim šansama i pravima na život i dostojanstvo, čekamo sledeću godinu sa još bogatijim i angažovanijim nastupom.