Običan dan

Od 20. do 30. oktobra 2017. godine održana je izložba Običan dan autora Branislava Nikolića. Izložbu su činili objekti koji su poslednjih godina nastajali kao deo serije Superstructure, čime se Branislav Nikolić predstavio i u galeriji Salon MSU 2016, što je izazvalo veliku pažnju i priznanja stručne javnosti u Beogradu i Srbiji. Autor i kustos (Filip Kovačević) odabrali su 4 objekta za izlaganje u našoj galeriji i peti rad u formi svezaka/dnevnika, što je takođe prezentovano publici kao dodatni uvid u neku vrstu „intimne naracije i istorije“ radova i autora.