Милутин Миланковић, изложба

У оквиру Европске недеље  истраживача од 26. до 30. септембра 2022. године, Центар за стручно усавршавање Шабац и Културни центар Шабац реализовали су изложбу Милутин Миланковић.

У време када је настала ова изложба, лик Милутина Миланковића налази се на новчаници од 2000 динара. Милутин Миланковић је за 80 година живота преживео четири рата. Иза себе је оставио породицу, децу и унуке. Оставио је научно наслеђе генерацијама пред нама. На овој изложби упознали сте великог светског научника. Милутин Миланковић је творац најпрецизнијег календара до сада. Дужина тропске године износи 365 дана, 5 часова, 48 минута и 46 секунди, док је Миланковић постигао тачност од 365 дана, 5 часова, 48 минута и 48 секунди. То је само 2 краће од најпрецизнијнег мерења године од сада. Миланковић је 1909. године прихватио позив да дође на место ванредног професора Београдског универзитета, на Катедри за примењену математику. У оквиру те катедре изучавале су се рационална и небеска механика, као и теоријска физика, која је он требало да предаје.

Миланковићева плата ванредног професора била је 10 пута мања од оне коју је имао као инжењер у Бечу, због чега је наставио хонорарно да ради статичке прорачуне у грађевинарству и када се преселио у Србију. Нешто касније бива укључен и у пројектовање кострукција мостова у Србији.  На изложби је посебно истакнут  његов значај за грађевинску струку, био један од пионира примене армираног бетона. На том пољу допринео је и теоријски и практично, са шест одобрених патената које је изумео. Такође је био један од пионира у примени трске у грађевинарству, у сврху звучне и топлотне изолације.
НАСА је Миланковића уврстила у 10 највећих научника који су се бавили проучавањем Земље. И светски и наш.