Marko Vukša – skulpture

Marko Vukša je rođen 1977. u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 2016. radi kao docent na predmetu Primenjeno vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.  Samostalno izlagao 14 puta (Srbija, Japan, Izrael). Izlagao na 160 kolektivnih izložbi i bijenala (Srbija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Rumunija, Albanija, Španija, Francuska, Austrija, SAD, Kina, Nemačka, Japan). Učesnik i organizator više umetničkih kolonija, simpozijuma i radionica (Srbija, Crna Gora, Rumunija, Japan, Kina). Ima 24 skulpture u javnim prostorima u Srbiji, Kini, Japanu. Dobitnik 12 nagrada i priznanja za skulpturu u Srbiji i Francuskoj.

U tekstu Koste Bogdanovića „Detalj kao reprezent celine“, o skulptorskoj poetici Marka Vukše između ostalog stoji – „Forma nastala iz pune mase (drvo, kamen, metal) u svom konačnom oformljenju postaje skulptovani lavirint čijim perforacijama nije narušen spoljni oblik skulptorskog materijala. Unurašnji prostor njegove skulpture čini svojevrsni urbanizam, kao što je i skulptorska problematika Marka Vukše duboko u estetičkom domenu urbanističke skulpture“.

Izložba je trajala od 8. do 15. oktobra 2018. Kustos izložbe – Filip Kovačević.