Dragan Jovićević Macola

Dragan Jovićević  MACOLA

Rođen 13-14. januara 1964. u Požegi, od oca Obrada i majke Vere. Radi na relaciji Prijanovići – Beograd. Član ULUS-a, ima status samostalnog umetnika. Izlagao na 46 samostalnih i oko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobio brojna priznanja za svoj rad. Dela mu se nalaze u privatnim kolekcijama širom sveta.

Izložba je otvorena od 13. do 23. marta 2020.

ČISTA STVARALAČKA ENERGIJA

Dragan Jovićević je jedan od retkih umetnika sa ovih prostora čije stvaralaštvo potiče iz izvora „čiste“ kreativne energije jedne samosvojne, autentične prirode. Beskrajna procesija portreta odvija se pred nama kao na miriomorfoskopu, umnožavajući senzacije koje se kriju u strukturama i formama skulptura u drvetu i metalu. Ali ovi portreti nisu ničiji portreti, već „ispisi“ unutrašnjih stanja, situacija i događaja. Ekspresija, deformacija i distorzija unutar forme, kroz temu kao određenu datost, zapravo ne eksplicira ništa iako govori sve; one prenose emociju, postajući svedočanstva unutrašnjeg života svakoga od nas. Po tome, ove moćne portrete čitamo kao apersonalne, netelesne, vanvremene…

Iz teksta kustosa izložbe Filipa Kovačevića.