ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ „РИТУАЛ ИНКЛУЗИЈЕ“

Културни центар  је 2018. године започео сарадњу  са Плавим позориштем –  позоришном лабараторијом из Београда, на пројектима везаним за инклузију и побољшање живота младих особа са  хендикепом, њиховој активној партиципацији  у јавном и културном животу  заједнице, њиховој већој видљивости и могућностима друштвено-ангажованог и уметничког деловања.

Овогодишњи пројекат односио се на документарни филм под називом „Ритуал инклузије“- пројекат против дискриминације младих са хендикепом, који је без обзира на веома тешку годину, реализован током трајања пандемије вируса ковид-19. Циљеви пројекта се спроводе путем савремених позоришних техника, едукативних тренинга партиципације, продукције и јавне пројекције документарног филма о животу младих са хендикепом у 5 градова Србије ( међу којима је и наш град), као и кроз унапређење комуникације особа са хендикепом и особа без хендикепа у духу толеранције, поштовања и неговања различитости.

Због немогућности приказивања документарног филма и разговора са публиком, Културни центар  је одлучио да путем линка омогући конзументима наших програма, онлајн пројекцију филма.

ЛИНК ЗА ФИЛМ: https://www.youtube.com/watch?v=s5P9EzUhcs0