Промоција књиге „Пут документа“ и предавање др Бориса Стојковског „Срби у Угарској пре Велике сеобе“

 

Књига „Пут документа“  је својеврстан  архивски приручник у коме се, поред осталог, говори и о најстаријим документима које чува Архив Војводине. Oва књига обелодањује оно што се дуго и стрпљиво смештало и прикупљало у архивском простору. Реч је о делу насталом стрпљивим радом стручњака из најразличитијих области, архивска документа су представљена на савремен и интересантан начин  оживљавају архивску грађу.  Уводе нас у свет који је досад био приступачан  ретким истраживачима прошлости.

Kњигу су приредили Весна Башић и Зоран Стевановић.

Само предавање „Срби у Угарској пре Велике сеобе“, управо на основу примарних историјских извора (докумената) реконструише податке о српском народу у Јужној Угарској (махом територија данашње Војводине) пре Велике сеобе 1690. године. Посебна пажња биће посвећена најугледнијим српским великашима, као најистакнутијим представницима Срба у Угарској у позном средњем веку, као и српској култури и духовности на простору југа Угарске.

Проф. др Борис Стојковски, ванредни професор историје средњег века на Филозофском факултету у Новом Саду, бави се историјом данашње Војводине у средњем веку, угарско-византијским односима, историјом цркве, исламским светом и његовим везама са средњовековном југоисточном Европом. Члан је спољног тела Мађарске академије наука за истраживаче ван Мађарске и још низа стручних удружења, објавио је једну научну монографију и више десетина научних чланака у земљи и иностранству.

Четвртак, 9. децембар  18 часова, Културни центар

  • децембар 9, 2021
  • 18:00
Book Online