MNOGOBROJNE MOGUĆNOSTI LINIJE, Izložba grafika Dijane Morales Galisije

MNOGOBROjNE MOGUĆNOSTI LINIJE

Izložba grafika Dijane Morales Galisije je novi segment kontinuiranog višegodišnjeg projekta medunariodne umetničke saradnje sa Meksi- kom, Autorsha edicija Samostalne izložbe. U njoj su prethodno pred- stavljeni autori: Nunik Sauret, Victor Ernandes Kastiljo, Maria Luisa Estrada Sančes i Viktor Ugo Rios Olmos.

Dijana Morales živi i radi u mnogoljudnom i rasprostranjenom gradu Meksiko Sitiju. Urbani tokovi takvog mesta nisu uvek umetnički i često imaju nedostatak humanog obeležja grada. lnvestitorska grandomanija megalopolisa u velikoj meri mu daje obeležje. Ćove- kova potreba za parcelisanjem prostora radi koncentracije i zaštite, kada prede u megalomaniju gubi smisao i orijentaciju, pa nameće pitanje tipa — Gde je čoveh u velihom gradu? Urbani sistem motiviše Dijanu Morales Galisiju da tumači preopterećeni gradski pejzaž preko medija crteža i grafike. Linija kao jedan od elementarnih činioca likovne pismenosti u njenom vizuelnom promišljanju postaje domi- nantna konstruktivna gradska matrica. Virtuoznom veštinom postiže igru planova, tka pregrade prostora, ritmično smenjuje forme, pred- stavlja stepenišne krake i podeste. U takvoj crtačko-grafičkoj urbanoj ispovesti izražava tišinu, prazninu i odsustvo ljudi. Autorka se kreće pogledom kroz gromade betona koje razgraduje linijom i ponovo ih spaja. Likovno prvo osvaja prostor a onda ga oslobada. Prostor kon- cipira spolja sa zavirivanjem u svetlosne fragmente. Dinamiku kompozicije ostvaruje uz privilegiju transparentnosti i svetlosti koja izbija iz tame. Tamne senke potenciraju poetičnu svetlost, a ukršta- njem linija formira snažna energetska polja i daruje im privlačnost. Zahvaljujući liniji, Dijanina stepeništa govore svojim jezikom, a liko- vno lutanje gradom, sastavljenim od mnogobrojnih lavirinata, gleda- ocu nudi kontemplaciju. Simboličan naziv rada Dedal asocira na vezu sa najveštijim rukotvorcem, graditeljem Lavirinta, koji je lukavo konstruisao sa mnogobrojnim prolazima i skretanjima, tako da ni sam autor nije mogao naći izlaz iz njega. Urbani ambijent bez prisustva ljudi sadrži dozu složene teskobe koju sugerišu i nazivi grafika: Zatvor Lehumberi, Stanište zmija, Pauhova mreža, Zatvor.

Sve radove karakteriše izgraden likovni izraz, posvećeno i dosle-

dno sprovedeno prepoznatljivo grafičko promišljanje. Autorska refteksija sadrži psihološku notu koja povezuje vidljivo i nevidljivo, a ponudenu likovnu igru prate odmereni nazivi. Arhitektonski pogled zadire u kulturu gradenja i okupiranja prostora, te i zapitanost nad gradskim identitetom. Što se tiče kolorističke karte, sve grafike osim dve, su monohromne, korišćena je samo crna boja. Utisak sivog tona na nekim površinama nameće se na osnovu mnoštva rezbarskih poteza na toj površini ploče. Prirodna predispozicija, solidno likovno obrazovanje i izuzetna profesionalna posvećenost Dijane Morales Galisije mediju grafike preporučile su je za predstavljanje njenog rada. To je i doprinos medunarodnoj kulturno-umetničkoj saradnji, na radost ljubitelja umetnosti.

Otvaranje izložbe: Četvrtak, 22. april 2021. godine u 19 časova

Mole se svi posetioci izložbe da zbog mera predostrožnosti drže fizičku distancu uz obavezno nošenje maski.

Beograd, 2021.     mr Leposava Lepa Milošević Sibinović

  • април 22, 2021
  • 19:00
Book Online