KONKURS ZA IZLAGAČKU SEZONU U 2022. GODINI

GALERIJA KULTURNOG CENTRA ŠABAC RASPISUJE KONKURS ZA IZLAGAČKU SEZONU U 2022. GODINI ZA SAMOSTALNE IZLOŽBE. KONKURS JE OTVOREN OD 9. NOVEMBRA DO 10. DECEMBRA 2021.

POTREBNO JE DA KONKURSNI MATERIJAL SADRŽI: KONCEPT IZLOŽBE SA VIZUELNIM PRILOGOM, I CV AUTORA. NEPOTPUNA I SA ZAKAŠNJENJEM PRISTIGLA KONKURSNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

OD 2014. GODINE SAVET GALERIJE KULTURNOG CENTRA DONEO JE ODLUKU O USLOVIMA IZLAGANJA NA SAMOSTALNIM IZLOŽBAMA. UMETNICIMA KOJI DOBIJU TERMIN ZA IZLAGANJE OBEZBEĐUJEMO: TRANSPORT RADOVA (PO DOGOVORU), GALERIJSKI PROSTOR, DEŽURSTVO TOKOM IZLOŽBE, KATALOG, PLAKAT, MEDIJSKU PROMOCIJU, KOKTEL NA OTVARANJU IZLOŽBE.

UMETNIK JE U OBAVEZI DA PRISUSTVUJE POSTAVLJANJU IZLOŽBE I DA PO NJENOM  ZAVRŠETKU U ŠTO KRAĆEM ROKU PREUZME SVOJE RADOVE, ODNOSNO, STUPI U DOGOVOR OKO TRANSPORTA. TAKOĐE, U OBAVEZI JE DA GALERIJI KULTURNOG CENTRA OSTAVI JEDAN SVOJ RAD.

KONKURSNI MATERIJAL POSLATI POŠTOM NA ADRESU: KULTURNI CENTAR, GOSPODAR JEVREMOVA 12, 15000 ŠABAC, SA NAZNAKOM – KONKURS ZA SAMOSTALNE IZLOŽBE.

TLOCRT GALERIJE MOŽETE PREUZETI NA NAŠEM SAJTU

https://kulturni-centar.rs/wp-content/uploads/2017/10/KC-Sabac-galerija-tlocrt.pdf

ZA DODATNE INFORMACIJE POZOVITE KUSTOSE GALERIJE

SONJA PETROVIĆ JAGIĆ – 0646483569

FILIP KOVAČEVIĆ – 0646483570

 

 

  • 9 новембра, 2021
  • 00:00
Book Online