Koncert Sonje Kalajić (violina), „NIKAD NISMO SAMI“

 

Bašta KC

Petak, 29. jul u 20.00 časova

Ulaz slobodan!

Koncert Sonje Kalajić ( violina)

„NIKAD NISMO SAMI“

P R O G R A M

Kao prolog (dok se publika okuplja), na video bimu –

pesma Branislava Matića „Nikad nismo sami“ uz foto slajdove

J.S.Bah: Sonata za violinu solo br.1 u g-molu,

(video projekcija: slike Albrehta Direra) stavovi:

1.Adagio

2. Fuga

3. Siciliana

4. Presto

~ Predavanje (trajanje: do 5 minuta)

Đuzepe Tartini: Sonata br.16 u C-duru za violinu solo

(video projekcija: slike Bernarda Strocija, Oracija Đentileskija i Agostina Detija)

1. Andante cantabile

2. Allegro

3. Giga

4. Menuet

5. Allegro

~ Predavanje (Trajanje: do 4 minuta)

Bendžamin Godar: Sonata br.1za violinu solo,

(video projekcija: slike Đžejmsa Tisoa) stavovi:

1.Prélude (Lento – Adagio)

2.Gavotte (Moderato)

3.Adagio

4.Menuet (Allegro)

~ Tekst Maje Pakić uz foto slajdove na video bimu (Trajanje: do 4 minuta)

Fric Krajsler: Rečitativ i Skerco – kapris Op.6 za violinu solo

(video projekcija: slike Kaspara Fridriha Davida)

~ Kratko završno obraćanje: Persijska basna o vrapcu i konju (Trajanje: oko 2 minuta)

Astor Pijacola:

Tango etida za violinu solo br.3 (video projekcija: slike Mileta Davidovića)

  • јул 29, 2022
  • 20:00
Book Online