КОНКУРС – ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ШАБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

КОНКУРС – ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ШАБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 20. ДЕЦЕМБРА  2018. ГОДИНЕ
Културни центар Шабац расписује конкурс за самосталне и групне изложбе за излагачку 2019. годину. Право учешћа на конкурсу имају сви ликовни, примењени и мултимедијални академски уметници, групе и удружења ликовних уметника.
Галерија обезбеђује: галеријски простор, стручну помоћ при поставци, промотивну активност, доступну техничку опрему, каталог и превоз радова (по договору.)
Излагач обезбеђује: транспорт радова (по договору), поставку радова, сву додатну техничку опрему коју галерија не обезбеђује, достављање материјала за каталог и по завршетку изложбе аутор је дужан да за галерији остави један рад заступљен на изложби.
Конкурсни материјал треба да садржи: име и презиме, број телефона, и-мејл адреса, предлог термина за излагање, биографија, концепт, молба Савету галерије и најмање десет фотографија радова који би се излагали у траженом термину изложбе. Приложени радови не треба да буду старији од пет година. Све то нарезати на диск и проследити поштом галерији КЦ Шабац.
Рок за слање конкурсног материјала је 20. децембар 2018. година а расподела термина је од фебруара месеца 2019. године.
Непотпуне пријаве и пријаве које стигну након рока неће се узимати у разматрање. Одлука о прихваћеним предлозима биће донета почетком јануара 2019. године, о чему ће сви кандидати бити обавештени. По добијању термина за излагање, на основу одлуке Савета галерије уметници ће потписати одговарајући уговор са галеријом.
Пријаве доставити на адресу: Културни центар Шабац, Господар Јевремова 12, 15000 Шабац, са назнаком за Савет галерије. Информације можете добити на телефоне 015 / 346 936, 346 929 и 064 / 648 35 69. Особе за контакт Соња Петровић Јагић и Филип Ковачевић:
  • новембар 1, 2018
  • 00:00
Book Online