Dnevnik hodanja (Nina Todorović)

Nina Todorović je rođena u Beogradu 1973. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo, u klasi prof. Čedomira Vasića, a potom i magistrirala u istoj klasi. Doktorirala je 2014. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (mentor prof. dr Mileta Prodanović). Od 1995. godine aktivno izlaže, a do sada je imala 45 samostalnih i učestovala na preko 200 grupnih izložbi, kao i brojnim likovnim kolonijama, radionicama, web projektima u zemlji i inostranstvu (Kanada, Belgija, Mađarska, Makedonjja, SAD, Estonija, Slovenija, Nemačka, Italija, Švajcarska, Rusija, Švedska, Velika Britanija, Australija, Urugvaj, Argentina, Egipat, Francuska, Austrija). Dobitnica je više domaćih i međunarodnih nagrada. Radovi joj se nalaze u domaćim i stranim muzejima i kolekcijama.

Projekat „Dnevnik hodanja – Graz Sessions,“ čije je deo ovde izložen, rezultat je njenog rezidencijalnog boravka St.A.i.R. programa u Gracu. Posvećen je mapiranju grada i života u novom okruženju, kao i istraživanju protoka vremena i lične percepcije istog, fenomena sećanja, komunikacije i greške prouzrokovane jezičkim i kulturološkim barijerama.

Izložba je trajala od 24. septembra do 5. oktobra 2018. godine. Kustos – Filip Kovačević.