Koнцерт вокaлно-инструменталне групе “Шапчанке”

Koнцерт воклано-инструменталне групе “Шапчанке”