Crteži (Nina Ivanović)

 

Iz teksta Sande Kalebić

„Prostorni žičani crteži Nine Ivanović nastaju specifičnom tehnikom koju je umetnica razvila tokom višegodišnjeg umetničkog istraživanja. Ona podrazumeva upotrebu fotografija, izabranih iz opsežne lične arhive, koje kasnije služe kao predlošci za pripremu apstrahovanih linijskih crteža, a u svojoj finalnoj fazi bivaju pretvoreni u trodimenzionalne crteže-objekte. Teme koje umetnica bira su pejzaži, u ovom slučaju beleženi na putovanjima, koji predstavljaju svakodnevne situacije i prikaze. Ove predstave čine autorkin vizuelni dnevnik, govore o njenom minucioznom beleženju stvarnosti oko sebe i pružaju pogled u njen intimni svet.

Radovi naizgled nepretenciozne tematike svojom monumentalnošću predele iz prirodnog i urbanog pejzaža prenose u prostor galerije, tako da stvaraju poseban ambijent koji se formira upravo zahvaljujući tehnici kojim su izrađeni. Kao i kod klasične skulpture, odnos materijala i načina izrade s jedne strane i utisak koji završeni rad odaje s druge, stvaraju procep koji zahteva od posmatrača da se angažuje i aktivno promišlja o radu. Crteži napravljeni od žice i armature, čije savijanje i zavarivanje zahteva fizički napor, deluju lagano, lelujavo i gotovo nematerijalno. Takav efekat se naglašava prisustvom senki, sastavnim elementom Nininih prostornih crteža, koje u različito doba dana pod različitim svetlom, kao i kretanjem posmatrača kroz prostor, svojim pomeranjem radu daju još jednu dimenziju, a izložbi specifičnu atmosferu. Iluzija trodimenzionalnosti crteža stvorena kroz perspektivu, koja je naročito vidljiva u radu „Šuma“, u suprotnosti je sa realnom plošnošću, koja se na ovoj izložbi dodatno može sagledati zahvaljujući postavljanju radova u prostor. Kontrasti u Nininom radu nastavljaju se i dalje. Posmatrani iz blizine, radovi su puni brzih, izlomljenih linija, haotični i apstraktni, ali sagledavanjem njihove celine, dobija se potpuno druga slika: oni su monumentalni i, naročito u slučaju pejzaža iz prirode, čudesno mirni i tihi, davno zaboravljeni i vanvremenski predeli. S druge strane, urbani pejzaž, rad „Mart“, iznenađuje direktnošću prikaza centralnog motiva intimnog trenutka dvoje stranaca, koji u odnosu na mirnoću i sentimentalnost prikaza prirode, deluje voajerski.

Crteži Nine Ivanović, lirski po svojoj tematici, a epski po veličini, neklasičnom tehnikom obrađuju klasičnu temu, pružajući uvid u autorkino neposredno vizualno okruženje. Bilo da su nastali u Parizu, na Durmitoru ili crnogorskom primorju, ovi predeli odnosom praznine i volumena potiru sopstvenu formu i pružaju gotovo nematerijalni efekat“.

Nina Ivanović je rođena 1986. u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, smer slikarstvo. Od 2006. je imala priliku da izlaže samostalno i kolektivno na velikom broju izložbi u zemlji i inostranstvu, dva puta je nagrađivana za crtež, 2009. nagradom Fakulteta likovnih umetnosti i 2014. nagradom iz fonda Vladimira Veličkovića, a 2018. dobila je nagradu 57. Oktobarskog salona. Od 2012. sa još šest kolega osniva Umetnički kolektiv U10 i vodi Umetnički prostor U10.

www.ninaivanovic.com

Izložba je održana od 7. do 18. oktobra 2019. godine. Kustos – Filip Kovačević.