Poslednjih nekoliko godina pokrenuli smo različite projektne aktivnosti, čime je otvoren prostor za nove teme, sadržaje, ali i načine finansiranja i sufinansiranja. Za relativno kratko vreme osmislili smo, aplicirali i realizovali više projekata koji su dobili podršku od Grada Šapca, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije ili privatnih kompanija.
Nažalost, veliki broj dobrih ideja nikada ne ugleda svetlost dana, što je “sudbina” svih institucija i organizacija koje često prilažu projekte na različite konkurse u zemlji i inostranstvu. Iako nam je poznato da samo manji broj projekata prolazi, ta vrsta neuspeha nas ne obeshrabruje, već motiviše da još ambicioznije nastavimo dalje.
Među uspešnim i neuspešnim predlozima projekata sa kojima smo aplicirali kod različitih domaćih i međunarodnih fondova, izdvajamo one za koje mislimo da imaju dovoljno potencijala da se na njima može kontinuirano raditi:

 • 15 prozora Jevrema Obrenovića (repozicioniranje tradicije - artefakti za putujuću izložbu)
 • Zvuk, znak, zrak urbane svesti (Miomir Grujić Fleka)
 • Highlight I i II (adaptacija/opremanje galerije)
 • GPG (godišnji program galerije)
 • Artist in residence (Rezidencijalni program za vizuelne umetnike)
 • Lazina kuća pisaca (književni konkurs – novi koncept)
 • Medijska pismenost (neformalno obrazovanje mladih)
 • URM (Uskršnji Rok Maraton)
 • SkyScraper (izgradnja informacionog sistema u procesu digitalizacije KC)
 • TAG – network for the development of cultural areas of Serbia and BIH
 • Black Box (Culture Centre Sabac - The Hub)
Sva prava zadržana.