Kulturni centar prati tokove savremenog poslovanja. Shodno tome, pored uobičajnih načina finansiranja, a sa ciljem unapređenja kvaliteta sadržaja koje proizvodimo, odlučili smo se i za projektne aktivnosti.

Iako smo novi u ovoj sferi, uviđamo značaj ovog modernog koncepta pribavljanja sredstava, partnerske saradnje i kreiranja programa, tako da će naš fokus u buduće biti usmeren na osmišljavanje i realizaciju što većeg broja projekata.

2017

U toku 2017. godine putem konkursa Ministarstva za kulturu i inforimisanje Republike Srbije, pribavili smo sredstva za realizaciju projekta „ Zvuk, znak, zrak urbane svesti“. Pored inicijative da se prolaz iz glavne ulice nazove po kultnoj ličnosti devedesetih, Šapčaninu, Miomiru Grujičiću Fleki, kao i  da bude oslikan u duhu njegove poetike, organizovali smo čitav niz aktivnosti koje su imale za cilj da našim sugrađanima približe kultnu ličnost srpske andergraund scene.

Takođe, godišnji program Galerije, pretočili smo u projekat „Highlight“, kojim smo aplicirali na konkurs Ministarstva kulture i informisanja RS, što nam je obezbedilo značajna sredstva za realizaciju  programa i stvorilo mogućnost da rekonstruišemo sam galerijski prostor.

U iščekivanju rezultata konkursa Ministarstva spoljnih poslova Norveške, na koji smo konkurisali projektom za pograničnu saradnju sa Republikom Hrvatskom, verujemo da ćemo uskoro moći da se pohvalimo pozitivnim ishodom.

Sva prava zadržana.