Изложба Вукова путовања, упознала је студенте Високе струковне школе за образовање васпитача о путовањима Вука Караџића, од његовог родног Тршића, Лознице, Троноше преко Карловаца, Београда, Кладова, па до најзначајнијих европских метропола Беча, Санкт Петербурга, Будимпеште, Варшаве и др. На овај начин студенти су се упознали са најзначајнијим догађајима у његовом животу, са посебним освртом на његов реформаторски и сакупљачки рад. Истовремено, ова изложба је студентима наговестила значај различитих узајамних културолошких утицаја просвећене европске средине на Вука али и трага који је Вук својим радом оставио на европској културној и научној сцени. Изложбом је делимично обухваћен и Вуков приватни живот али и његови највећи успеси на професионалном плану, познанства са људима који су припадали самом врху европске интелектуалне елите као и многобројна признања која је током свог живота добијао од различитих владара и институција. Изложба још једном истиче важност кретања, путовања, културолошких повезивања и ставља у први план дух модерности који је Вук Стефановић Караџић унео у српску културу још у 19. веку.


Изложба „Вукова путовања“ представља последњи, од укупно четири трибинско-изложбена програма које је Културни центар реализовао у сарадњи са Музејем језика и писма из Тршића. Овим предавањем је завршен циклус предавања поводом двестоте годишњице од објављиња Вукових дела, „Писменице“ и „Пјеснарице“.

Културни центар се захваљује свима који су присуствовали овом циклусу предавања, у првом реду Високој струковној школи за образовање васпитача, филолошком смеру Шабачке гимназије, и Медицинској школи „Др Андра Јовановић“.