У галерији Културног центра у Шапцу, у понедељак 24. септембра отворена је изложба графика из збирке Галерије ликовне уметности Поклон збирке Рајко Мамузић из Новог Сада. Ова сјајна галерија у свом фундусу има радове 35 аутора, који су свој уметички зенит достигли у петој и шестој деценици прошлог века. Ова изложба обухвата графике следећих аутора - Младена Србиновића, Еде Муртића, Ксеније Дивјак, Стојана Ћелића, Милорада Михаиловћа, Александра Луковића Лукијана, Лазара Вујаклије и Марија Маскарелија. Једна сјајна изложба, која представља прави начин да се наша ликовна публика упозна са радовима ових признатих југословенских аутора. Изложбу је отворио мр.Лазар Марковић, директор Поклон збирке Рајко Мамузић, а изложба се може погледати у галерији Културног центра у Шапцу до 01. октобра 2012. године