Назив пројекта На Дрини ћуприја представља симбол повезаности Србије и Босне и Херцеговине , добро познат обема земљама. Јачење прекограничне сарадње међу људима кроз заједничке активности н апољу културе биће постигнут подједнаким ангажовањем у свим сегментима овог пројекта, заједнички изведеним концертима музичара из Србије и БИХ уз присутство публике оба народа.
Овај пројекат финасира Европска Унија.

Програм Jean Langlais/Свечана миса,
Димитрије О. Големовић / Дрино водо - Кантата за сопран и тенор, мешовити хор, гудачки оркестар и удараљке
Амбијентална инструментална музика за солисте, оркестар и хор. Ауторство и аранжмани Вељка Кузманчевића.