У понедељак, 15. новембра, у галерији Кулутрног центра, шабачкој публици се, по први пут, самостално, представио Душко Јовић, уметник из Крагујевца са изложбом под називом "Метаморфозe", којом је заокружио свој сликарски опус од претходних неколико година. Представљајући се кроз ову и све претходне изложбе Душко Јовић се њима не само ширином једног озбиљног оствареног опуса, него и изграђеним модерним ликовним и интелектуалним мишљењем показује сву снагу свог стваралачког и уметничког умећа. На том озбиљном ликовном промишљању заснива се његова јасно оформљена поетика. Постмодернистички умрежена са идејама естетике и праксом , које су феномен слике преносили кроз њену дугу и неретко конвенционалну историју, представа, поступака, праваца, техника, комбинација и жанрова. Као врстан зналац свега што сликарство комбинаторички и симболички започиње и завршава често на самој ивици ризика, тзв. визуелне операције , Јовиће је остао доследан себи. И свом изразу, дубоком промишљању и фигурацији.И свом осећању штафелајног сликања. Кроз које га води , интимно успостављени дијалог са енергијом , језиком, легендама, фигурацијом. Јасно је кроз неколике циклусе које је Душко прошао да није исписао све странице и исцрпео све ресурсе. Напротив на овој изложби показује да их и даље предано, зналачки и упорно истражује.

Изложбу је отворила историчарка уметности Соња Петровић, а изложбу Душка Јовића Метаморфозе шабачка публика може видети до 26.новембра 2010. године у галерији Култруног центра .