Културни центар је и овог пута покренуо иницијативу за расправом о једној врло актуелној теми данашњице, а то је свакако насиље у школама, и указao на значај програма превенције насиља.

Основни циљ предавања био је да подстакне бољу сарадњу школа и локалне заједнице и да унапреди васпитну улогу школа, као и презентовање нових приступа у решавању проблема насиља.

Ову кампању су подржали Министарство просвете Републике Србије и Уницеф.

На ову тему говорили су едуковани предавачи из ове области: Слободанка Алексић, психолог и менторка за програм "Школа без насиља", Снежана Мраовић, менторка за програм "Школа без насиља", Љиљана Рељић, координатор Оквирног акционог плана за превенцију насиља.

По први пут је Културни центар окупио и успео да анимира и заинтересује различите, али јасно дефинисане циљне групе, да присуствују овом веома значајном предавању:

Савет родитеља, члановe школског одбора, стручни кадар у Основним школама и директорe Основних школа. Предавању је присуствовао и представник Градске управе Шабац, који је изразио спремност града да учествује у програму превенције "Школа без насиља"