У галерији Културног центра, 1. марта у 19,00 часова отворена је прва самостална изложба у новој излагачкој сезони. Представио се академски сликар из Београда, Вељко Вујачић, који се први пут појављује са својим сликарством у нашем граду, и на овим сликама можемо видети један пресек његовог сликарског опуса и уметничког размишљања.
Једно чисто и топло апстрактно сликарство. Апстрактни свет Вељка Вујачића одудара од општег кретања у сликарству, његова је стваралачка лепеза широка, али се слободно може рећи и лирска. Његово сликарство није лако за тумачење и опире се преводу на вербални језик. Стилска одредница геометријска аптракција коју прво призовемо свести кад видимо његове слике није од велике помоћи. Адекватније читање омогућава структуралистички приступ означен као архитектоника слике. Његово стваралаштво је усмерено на одгонетање тајни простора и материје, кроз истраживање својстава ликовних медија. Он је теме и садржаје својих слика подвео под заједнички именитељ са идејом да се што више истакне важност међусобних прожимања главних елемената слике - материјала и површине.

Свој прави уметнички пут је пронашао кроз једноставност и снагу преко којих гради свој колористички и композициони свет занимљивих и с једне стране нежних а с друге тако снажних геометријских платана. Овим сликама испитује, разлаже, сједињује, коначно са недефинисаним, отвара могућности за нове спојеве. У разговору са собом ангажује и онога ко гледа.

Слике одишу експересијом али и са позитивном енергијом. Топлог су, и нежног колорита и плакатски сведених површина у комбинацији са геометријским облицима, одмереног геста, оне су као аутентични исказ овог уметника, високих естетских захтева, премошћују време и прошло и садашње, доводећи нас у време будуће. Пред нама је сликар који је у свет ликовних истраживања закорачио одважно, градећи самостални уметнички израз чији развој сви очекујемо.

Такође део ове изложбе је интересантно и духовито осмишљен рад. Можда сам пропустио свој срећан дан који представља најновији стваралачки циклус Вељков, показујући сву снагу његове уметничке личности и неверовтну инвентивност и оригиналност.

Овај млади уметник је на неуобичајен начин показао да ангажман у сликарству и у уметности уопште не мора да буде увек у домену језика агресије, шока или ироније. Почетком овог века реалност простора и надреалност догађаја у којим делује Вељко Вујачић имају све одлике потпуно нове спознаје стварности. У том смислу треба посматрати и новостворена дела овог уметника.

Изложба је организована у сарадњи са Кредибанком и Фармакомом из Шапца.

Шапчани ће ову изложбу моћи да виде до 10.марта, а изложбу је отворила историчар уметности Соња Петровић.