У огранизацији Културног центра, 18. и 19. априла 2009. године, организован је Ускршњи рок маратон.