Округли сто - Утицаји виртуелне културе "За" или "Против"
Учесници: представници ђачких парламената средњих школа у Шапца

Представници Ђачких парламената су покушали да дају одговоре на следећа питања:

1.Доминација мас медија и информација ( последице и њихов утицај на омладину)
2. Да ли слике ( свакодневни медијски призори) замењују непосредно искуство
3.Виртуелизација друштва ( виртуелно постаје реалистично у опажајима других)
4.Отуђење човека од друштва, човека од човека ( комуникација преко интернета, facebook)
5. Како разликовати стварност од фикције и да ли виртуелни свет некада може изгледати "реалнији од реалног"?
6. Видео игре ( неактивност младих, поремећај комуникације, мешање виртуелног и реалног)
7. Дајте свој глас "За" или " Против " виртуелне културе

Позиву Културног центра су се одазвали сви представници ђачких парламената.
Уводничар на сва ова питања била је Александра Гибарац, председник ђачког парламента гимназије у Шапцу.
Представници ђачких парламената су о свим овим питањима дискутовали крајње отворено и давали су врло конструктивне одговоре и закључке.
Приметна је била велика доза озбиљности у њиховом размишљању, као и у критичком осврту на свако од ових питања.
Они су били подељеног мишљења о томе, да ли породица или друштво више утичу на то колико млади бораве у "Виртуелном свету".
Они су изнели своје мишљење, да велики број њихових вршњака не разликује понекад стварност од фикције, и да им тај виртуелни свет представља уточиште, од многих проблема са којим се сусрећу у школи, породици и најближем окружењу.
Они су истакли, да им овај град није понудио неке садржаје, који би им можда скренули пажњу са компјутера или ТВ пријемника.
Чести су били и коментари, да неки родитељи и нису баш много информисани о штетности и последицама које носи превелика заокупљеност младих интернетом. Занимљива је била њихова интерпретација родитеља " Добро је док је моје дете за компјутером а није на улици".
На последње питање да дају свој глас "За" или "Против" виртуелне културе.
Сви су свој глас дали "За".

Културни центар ће у наредном периоду организовати још једну трибину, на тему "Заштита деце на интернету", како би се млади и родитељи упознали, са могућим злоупотребама деце у виртуелном окружењу.