16. децембар

У уторак 16. децембра у 15 часова удружење грађана „Омладинска унија“ у оквиру пројекта „У слободно време“ у сарадњи са Културним центром организовали су Јавни састанак. Састанку су присуствовали: потпредседник скупштине, Милутин Стојиновић, и Ана Лазић, представница из канцеларије за младе у Шапцу. У оквиру пројекта под називом „У слободно време“, а који је одобрило министарство омладине и спорта, „Омладинска унија“ је на самом почетку представила рад свог удружења, у протеклом периоду. Презентовани су и резултати упитника, који је рађен на узорку од 200 испитаника, старости од 18-28 година, не територији Шапца.
Упитник је показао да млади у Шапцу по питању свог слободног времена, имају различите ставове, и да углавном сматрају да њихово слободно време може бити испуњеније новим културним и спортским дешавањима, у неком наредном периоду. Резултати су презентовани представнику локалне самоуправе, који је на овом састанку дао своје обећање, да ће предлози младих имати увек њихову подршку, и да ће заједно радити на реализацији добрих идеја, које могу помоћи младима у овом граду.
Млади су активно учествовали у дискусији, и својим конструктивним питањима и предлозима су предочили шта је учињено за њих и које програме треба побољшати у граду.