У галерији Културног центра отворена је изложба керамике суботичког аутора Дјуре Маравића. Ок краја 90-их Маравић разрадјује циклусе у теракоти који значе велики искорак у његовом раду. Дело конципира у серији односно умножавањем елемената, најчешће теракоте, шупље и изломљене јабуке, и двобојних теракотиних (багеремових) шиљака и листића који представљају значајан садржајни и симболички елеменат ових наративних композиција. Маравић своје форме обликује и поставља више скулпторално , као специфичне објекте и инсталације умножавајуци их и постављајући у низу као варијације теме. Стаклени сандуци, коцке и призме затварају изломљене (спаковане) плодове и трње у серији минијатурних димензија. На паноима ниже пејзаже од њихових крхотина, а објекте у комбинацији теракоте, дрвета, цигле, жице, и песка и поставља тако да доминирају простором. Ови најновији радови Маравића истичу као потпуно самосвојног аутора чији керамички опус неоптерећено и равноправно комуницира са актуелним тенденцијама на пољу савремене уметничке керамике.