Европске интеграције или Улазак Србије у ЕУ
(Шта просечан грађанин ове земље добија а шта губи уласком у ЕУ?)
предавач: Јелена Поповић, начелник за координацију усклађивања прописа са прописима за ЕУ.Тренутно је запослена у канцеларији за придруживање ЕУ.
Јелена Поповић је на трибини говорила о следећим питањима:

1. Колико би од уласка у заједницу Европских народа имала користи наша економија?
2. Шта просечном грађанину конкретно доноси улазак у ЕУ? (навођење неких примера)
3. Шта просечан грађанин губи уласком у ЕУ? ( навођење неких примера)
4. Да ли би било пожељно расписати референдум о овом питању као што је пракса међу Европским народима?
5. У којој мери ће морати да се промени судство, школство, војска, полиција итд.
6. Да ли се уласком у ЕУ добија нови тржишни простор и са каквим ћемо се изазовима суочити након тога?
7. Да ли би Србија уласком у ЕУ изгубила нека тржишта и која?
8. Да ли Европске интеграције подразумевају политику условљавања или је нужно прихватити Европске вредности уколико желимо модерну и напредну државу?
9. Које су реалне процене када ће Србија ући у ЕУ?