Kulturni centar Šabac, kao polivalentna ustanova, predstavlja temelj savremenog kulturnog života grada.

Zbog svoje kompleksne prirode, kulturni centri su danas najprogresivnija i najperspektivnija mesta za proizvodnju savremenih kulturnih pojava i zato smatramo da samu ideju kulturnog centra treba konstantno jačati, razvijati i artikulisati.

Zahvaljujući brojnim aktivnostima, koje podrazumevaju realizaciju savremenih programa i projekata, alternativnu kulturnu ponudu, rad sa mladima, saradnju sa referentnim pojedincima, organizacijama i institucijama,postali smo nezaobilazno mesto svih značajnijih kulturnih i društvenih zbivanja grada Šapca.

Naš centar osnovan je 23. maja 1963. godine kao Dom omladine. Potom je od 1991. godine nosio naziv Dom kulture Vera Blagojević, da bi 2002. godine nastavio svoj život kao Kulturni centar. Pozicioniran je u najužem gradskom jezgru, u pešačkoj zoni glavne gradske ulice Gospodar Jevremove, u zgradi Trgovačke omladine, koja i sama predstavlja spomenik kulture i kao takva nalazi se pod zaštitom države.

Verujemo da daljim jačanjem organizacionih, tehnoloških i ljudskih resursa, osavremenjavanjem programa i marketinških strategija, kao i sprovođenjem većih i značajnijih projekata možemo uspešno da zadržimo svoju poziciju generatora razvoja kulturnog života, ne samo lokalne, nego i šire zajednice.

Svrha Kulturnog centra ogleda se u zadovoljavanju kulturnih potreba najšire publike, ali i kreiranju novih kriterijuma i vrednosti.

Sva prava zadržana.